عصبانیت و تاثیر آن روی قلب!

محققان طبق یک بررسی به این نتیجه رسیدند که دو ساعت پس از آنکه عصبانی می‌شوید پرخطرترین مدت برای قلب و عروق است و در این فاصله احتمال ابتلا به سکته قلبی تا ۵ برابر افزایش پیدا می کند. محققان به این نتیجه رسیده‌اند افرادی که بیشتر عصبانی می‌شوند خطر ابتلا به حمله قلبی و سکته مغزی را در خود افزایش می‌دهند و به عبارت دیگر، افراد هرچه بیشتر عصبانی می‌شوند احتمال سکته کردن هم در آنها افزایش میابد.

ارتباط خشم و قلب

مطالعات نشان می دهد که خشم می‌تواند با سکته قلبی ارتباط مستقیم داشته باشد و احتمال بروز آن را تشدید کند. در این بررسی مشخص شد دو ساعت بعد از اینکه یک فرد عصبانی شده است خطرناک‌ترین زمان است و در این مدت احتمال بروز سکته به اوج می‌رسد. با این وجود گفته شده است که در این زمینه به مطالعات بیشتر نیاز است تا مشخص شود استرس و عصبانیت چگونه می‌توانند روی حملات قلبی تاثیر بگذارند.

چه افرادی زمینه سکته قلبی را دارند؟

افرادی که مستعد سکته هستند و به عنوان مثال سابقه ابتلا به بیماری‌های قلبی داشتند، زمانی که عصبانی می‌شوند بیشتر از دیگران در معرض حملات قلبی قرار می‌گیرند. نتایج این بررسی که در «نشریه قلب اروپا» منتشر شده است نشان داد دو ساعت پس از آنکه عصبانی می‌شوید پرخطرترین مدت است و در این دوره زمانی احتمال ابتلا به سکته قلبی تا ۵ برابر افزایش میابد.

در طول این دو ساعت احتمال ابتلا به سکته مغزی هم ۳ برابر بیشتر می‌شود و این نتایج بر اساس تحلیل‌های دقیق روی ۹ مطالعه مجزا که در این زمینه انجام شده بود منتشر شده است. گزارشات نشان می دهد از بین هر ۱۰ هزار نفری که هیچ گونه بیماری قلبی-عروقی ندارند فقط ۴ نفر در طول یک ماه بر اثر خشم و عصبانیت به حمله قلبی مبتلا می‌شوند.

افزایش حمله قلبی با عصبانیت

پژوهش جدید حاکی از آن است که عصبانی شدن می‌تواند تا هشت برابر خطر حمله قلبی را افزایش دهد. مشاجرات خانوادگی، خشونت‌های جاده‌ای و مناقشات کاری برای افزایش فشار خون فرد و بروز عکس‌العمل‌های عصبی کافی هستند. عصبانیت‌هایی که طی آن فرد پنجه‌های خود را مشت کرده، بدن وی سفت شده و آماده انفجار است، می‌تواند خطر بیماری‌های قلبی را افزایش دهد.

در افرادی که سطوح بالای اضطراب را تجربه می‌کنند، خطر حمله قلبی در ساعات پس از عصبانیت ۹.۵ برابر بیشتر است. آن‌ها در بررسی‌های خود نشان دادند، بیماران مشکوک به حمله قلبی که در بیمارستان بستری شده‌اند، اغلب پیش از حمله یک دوره عصبانیت یا اضطراب را پشت سر گذاشته بودند

خشم، اضطراب و حمله قلبی

این یافته‌ها می‌توانند راه را برای پزشکان به منظور ارائه تمرینات کاهش عصبانیت و سطوح تنش بیماران هموار کرده و خطر حمله قلبی را در آن‌ها کاهش دهند. افزایش خطر حمله قلبی پس از عصبانیت یا اضطراب شدید می‌تواند بیشتر به دلیل تندتر شدن ضربات قلب یا افزایش فشار خون باشد که رگ‌های خونی را تنگ‌تر کرده و منجر به بروز لخته خون و در نهایت حمله قلبی می‌شود.

میل به خشم و اضطراب باید در مدیریت یک فرد مبتلا به بیماری قلبی و یا برای جلوگیری از بیماری قلبی در دیگران ارزیابی شود.

سوال خود را مطرح کنید :


پاسخی بگذارید