۰۲۱۷۷۹۱۳۱۲۰

آرشیو "آنژیوگرافی"

مراقبتهای بعد از سی تی آنژیوگرافی قلب

دکتر مهسا برجی: توموگرافی کامپیوتری (CT) آنژیوگرافی کرونری یک آزمایش تصویربرداری است که به بررسی شریان‌هایی می‌پردازد که خون را به قلب می‌رسانند. سی تی آنژیوگرافی عروق کرونر از یک دستگاه اشعه ایکس قدرتمند برای تولید...

آنژیوگرافی عروق کرونر قلب

آنژیوگرافی کرونری روشی است که از تصویربرداری اشعه ایکس برای دیدن رگ های خونی قلب  استفاده می شود. این آزمایش معمولاً برای بررسی وجود محدودیت در جریان خون به قلب انجام می گیرد. آنژیوگرافی عروق کرونر بخشی از یک گروه کلی...

Call Now Button