آنژیوپلاستی

بعد از آنژیوپلاستی چه اتفاقی برای قلب می افتد؟

بعد از آنژیوپلاستی چه اتفاقی برای قلب می افتد؟

به طور معمول چند هفته طول می کشد تا بعد از آنژیوپلاستی یا استنت گذاری به فعالیت‌های عادی خود بازگردید. پیش از این‌که بیمارستان را ترک کنید، دستورالعمل‌های دقیقی برای ورزش، داروها، ویزیت‌های بعدی، مراقبت مداوم از زخم و از سرگیری فعالیت های عادی، به شما داده می شود. 

آنژیوپلاستی عروق کرونر و استنت

آنژیوپلاستی عروق کرونر و استنت

آنژیوپلاستی عروق کرونر (AN-jee-o-plas-tee) که مداخله عروق کرونر از راه پوست نیز نامیده می شود، روشی است که برای باز کردن گرفتگی عروق قلب استفاده می شود. در آنژیوپلاستی از یک کاتتر بالون کوچک استفاده می شود که در یک رگ خونی مسدود شده قرار می گیرد تا به گشاد شدن آن و بهبود جریان خون به قلب کمک کند.

رژیم غذایی بعد از فنر گذاشتن قلب

رژیم غذایی بعد از فنر گذاشتن قلب

عمل آنژیوپلاستی (فنر گذاشتن قلب) در اولین ساعات پس از حمله قلبی ممکن است خطر عوارض را کاهش دهد. توجه کنید که در این عمل جراحی زمان‌ می‌تواند بسیار مهم باشد.

آنژیوپلاستی عروق پا چیست؟

آنژیوپلاستی عروق پا چیست؟

آنژیوپلاستی به‌منظور باز کردن رگ‌های خونی مسدود که به قلب می‌رسند انجام می‌شود. آنژیوپلاستی عروق پا باعث بهبود جریان خون و کاهش درد پاها خواهد شد.

آنژیوپلاستی عروق کرونر چیست؟

آنژیوپلاستی عروق کرونر چیست؟

آنژیوپلاستی عروق کرونر که مداخله عروق کرونر از راه پوست نیز نامیده می شود، روشی است که برای باز کردن گرفتگی عروق قلب استفاده می شود. در آنژیوپلاستی از یک کاتتر بالون کوچک استفاده می شود که در یک رگ خونی مسدود شده قرار می گیرد تا به گشاد شدن آن و بهبود جریان خون به قلب کمک کند.