نوار قلب

کاربرد نوار قلب (ECG) چیست؟

کاربرد نوار قلب (ECG) چیست؟

الکتروکاردیوگرام یا نوار قلب که به اختصار – ECG یا EKG نیز نامیده می شود – اغلب در مطب متخصصان قلب و عروق، کلینیک ها و بیمارستانها انجام می شود.

چرا نوار قلب (ECG) گرفته می شود؟

چرا نوار قلب (ECG) گرفته می شود؟

نوار قلب که در اصطلاح پزشکی به آن الکتروکاردیوگرام electrocardiogram یا ECG گفته می‌شود یک آزمایش بسیار ساده است. این آزمایش به منظور بررسی ریتم و فعالیت الکتریکی قلب مورد استفاده قرار گیرد.

تفاوت اکوی قلب و تست نوار قلب

تفاوت اکوی قلب و تست نوار قلب

اگر بخواهیم در مورد تفاوت اکو و نوار قلب بگوییم باید ابتدا هر یک از این آزمایش ها را بشناسیم و سپس به تفاوت آنها بپردازیم. تست اکوی قلب و نوار قلب مهمترین آزمایش های بررسی سلامت قلب هستند.