۰۲۱۷۷۹۱۳۱۲۰

آرشیو "بیماری قلبی"

اضطراب و بروز بیماری قلبی!

قلب عضو مهمی از بدن است که لحظه ای آرامش و استراحت ندارد، وقفه ای کوچک این عضو از بدن می تواند فرد را به کام مرگ بکشاند که در این میان عوامل متعددی از جمله استرس و اضطراب نقش مهمی در بروز بیماریهای مختلف مربوط به این عضو و...

فاکتورهای تشدید بیماری قلبی

دکتر مهسا برجی: برخی از عوامل خطر در بروز بیماری قلبی عروقی را نمی توان کنترل کرد، مانند سن یا سابقه خانوادگی. اما می توان با تغییر عواملی آنها را کنترل کرد و اقداماتی را برای کاهش خطر انجام داد. چه شرایطی خطر ابتلا به...

کبد چرب چه ارتباطی با بیماری قلبی دارد؟

دکتر مهسا برجی: یافته ها نشان می دهد که بیماری کبد چرب غیر الکلی با افزایش خطر ابتلا به بیماری های قلبی عروقی در آینده، از جمله بیماری عروق کرونر قلب، نارسایی قلبی، سکته مغزی و آریتمی مرتبط است. بیماری قلبی یکی از شایع...

تاثیر فشارخون در ضخیم شدن دیواره قلب

دکتر مهسا برجی: هیپرتروفی بطن چپ، ضخیم شدن دیواره های اتاقک پایین سمت چپ قلب است. اتاقک پایین سمت چپ قلب، بطن چپ نامیده می شود. بطن چپ محفظه پمپاژ اصلی قلب است. در طول هیپرتروفی بطن چپ، دیواره ضخیم قلب می تواند سفت شود و در...

بیماری بازگشت غیر عادی وریدی ریوی

دکتر مهسا برجی: بازگشت غیرعادی ورید ریوی (TAPVR) یک مشکل نادر قلبی است که در بدو تولد وجود دارد و نقص مادرزادی قلب است. در این شرایط، برخی از رگ های خونی ریه به محل اشتباهی در قلب متصل می شوند. این رگ های خونی وریدهای ریوی...

Call Now Button