۰۲۱۷۷۹۱۳۱۲۰

آرشیو "هولتر قلب"

هولتر ۲۴ ساعته ضربان قلب

هولتر مانیتورینگ 24 ساعته ریتم دستگاه پزشکی کوچک است که با باتری کار می کند و فعالیتهای قلب از جمله آهنگ ضربان قلب را اندازه گیری و ثبت می کند. پزشک ممکن است برای دریافت اطلاعات بیشتری در مورد قلب، از شما بخواهد این وسیله...

Call Now Button