۰۲۱۷۷۹۱۳۱۲۰

نوشته هایی با برچسب "آنژیوگرافی عروق"

آنژیوگرافی عروق کرونر قلب

آنژیوگرافی کرونری روشی است که از تصویربرداری اشعه ایکس برای دیدن رگ های خونی قلب  استفاده می شود. این آزمایش معمولاً برای بررسی وجود محدودیت در جریان خون به قلب انجام می گیرد. آنژیوگرافی عروق کرونر بخشی از یک گروه کلی...

Call Now Button