۰۲۱۷۷۹۱۳۱۲۰

نوشته هایی با برچسب "آنژیوگرافی"

آنژیوگرافی عروق کرونر قلب

آنژیوگرافی کرونری روشی است که از تصویربرداری اشعه ایکس برای دیدن رگ های خونی قلب  استفاده می شود. این آزمایش معمولاً برای بررسی وجود محدودیت در جریان خون به قلب انجام می گیرد. آنژیوگرافی عروق کرونر بخشی از یک گروه کلی...

تست ورزش قلب

تست ورزش قلب در زمان ورزش گرفته خواهد شد و این امر نشان میدهد که در زمان ورزش که بدن به خون و اکسیژن بیشتری نیاز دارد چگونه عمل می کند. تست ورزش قلب کافی بودن تامین خون عضلات قلب توسط سرخرگ های کرونری و نحوه فعالیت...

Call Now Button