استفاده از اینترنت

عوارض اینترنت در بیماران قلبی!

امواج تلفن همراه در بیمارانی که به علت اشکال در کندی ضربان یا سیستم هدایت داخل قلب از دستگاهی به نام پیس میکرو یا باطری قلب استفاده، می‌کنند مضر است.

Call Now Button