تست استرس ورزش

زمان سنکوپ قلبی چه باید کرد؟

سنکوپ یک اصطلاح پزشکی برای غش کردن یا از حال رفتن است. این قضیه به دلیل افت موقت مقدار خونی است که به مغز می رسد. سنکوپ ممکن است در صورت افت ناگهانی فشار خون، کاهش ضربان قلب یا تغییر در مقدار خون در نواحی بدن شما اتفاق بیفتد.

Call Now Button