تسکین سریع درد قلبی

درمان غیر دارویی درد قلب!

وقتی درد قلبی بعد از خوردن غذا ایجاد می شود ریفلاکس معده (مری) می تواند مقصر باشد. هر دو حالت ممکن است باعث درد شدید قفسه سینه شود.

Call Now Button