تشخیص برون ده قلبی

علائم کاهش برون ده قلبی چیست؟

قلب مسئول پمپاژ خون اکسیژن دار به تمام بافت ها و اندام های بدن است. مقدار خونی که قلب می تواند در یک دقیقه پمپ کند، «برون ده قلبی» نامیده می شود.

Call Now Button