تشخیص سوفل قلب

علل بروز سوفل قلبی چیست؟

سوفل قلبی، در نتیجه افزایش جریان خون به دلیل تغییرات فیزیولوژیک مانند دوران حاملگی، کم خونی، تب، تیروتوکسیکوز و ورزش در افراد ایجاد می شوند. به این سوفل ها، سوفل های عملکردی یا فیزیولوژیک گفته می شود.

Call Now Button