تعداد گلبول های قرمز

علائم بالا بودن گلبول های قرمز خون!

تعداد گلبول های قرمز خون بالا به این معنی است که تعداد گلبول های قرمز در جریان خون بیشتر از حد طبیعی است. گلبول های قرمز همراه با گلبول های سفید و پلاکت ها یکی از اجزای اصلی خون هستند.

Call Now Button