درمان گیاهی

تشخیص و درمان فشارخون عصبی

فشار خون عصبی همانگونه که از نام آن پیداست، در شرایط هیجانی یا استرس و فشار زیاد در افراد رخ می‌دهد. طبق تحقیقات انجام شده وقتی فشار فرد روی ۸ و ۱۳ باشد، آن فرد دارای فشار خون است.

Call Now Button