سرخرگ ریوی

درباره شریانهای ریوی چه می دانید؟

شریان های ریوی خون را از قلب به ریه های شما می برند. آنها تنها شریان‌هایی در بدن شما هستند که خون فقیر از اکسیژن (اکسیژن‌زدایی) را حمل می‌کنند. شریان ریوی اصلی شما (تنه ریوی) از بطن راست در دریچه ریوی شما خارج می شود. به زودی به شریان‌های ریوی راست و چپ تقسیم می‌شود…

Call Now Button