سفتی بطن چپ

کاردیومیوپاتی هیپرتروفیک چیست؟

از جمله مشکلات قلبی که عضله قلب را تحت تاثیر زیادی قرار می دهد بیماری کاردیومیوپاتی هیپرتروفیک است که در این مطلب به آن خواهیم پرداخت. 

Call Now Button