سندرم قلب شکسته

سندرم قلب شکسته چیست؟

سندرم قلب شکسته یک بیماری قلبی است که اغلب در اثر موقعیت های استرس زا و احساسات شدید ایجاد می شود. این وضعیت همچنین می تواند توسط یک بیماری جسمی جدی یا جراحی ایجاد شود. سندرم قلب شکسته اغلب یک وضعیت موقتی است. اما برخی از افراد ممکن است پس از بهبودی قلب به احساس…

Call Now Button