علائم لنف ادم

عوامل آسیب به عروق خونی!

بیماری عروقی (واسکولوپاتی) عروق خونی را تحت تاثیر قرار می دهد که اکسیژن و مواد مغذی را در سراسر بدن شما حمل می کند و مواد زائد را از بافت های شما خارج می کند.

Call Now Button