علت بیماری قلبی عروقی

علائم ظاهری بیماری قلبی چیست؟

بیماری های قلبی عروقی (CVDs) بر قلب و عروق خونی تأثیر می گذارد. تقریبا نیمی از بزرگسالان در کشوری چون آمریکا یک نوع بیماری قلبی دارند. ممکن است برای مدیریت بیماری های قلبی عروقی تغییراتی در سبک زندگی ایجاد کنید یا پزشک ممکن است داروها را تجویز کند. هرچه زودتر بیماری قلبی عروقی را تشخیص…

Call Now Button