پسوریازیس

نقش امگا- ۳ در عملکرد طبیعی بدن

 اسیدهای چرب امگا- ۳ در ماهی‌ها به ویژه انواع ماهی‌های چرب مانند ماهی خال مخالی، ماهی‌های خاویاری، سالمون و... به مقدار زیاد وجود دارد.

Call Now Button