پوکی استخوان

کم تحرکی عامل اصلی بیماریها

فعالیت بدنی می تواند در حفظ سلامتی کنونی و آینده موثر باشد. افراد در هر سن، نژاد و قومیت، شکل، اندازه و توانایی برای حفظ سلامتی نیاز به فعالیت بدنی دارند.

Call Now Button