کنترل وزن

برای کاهش فشارخون در بارداری چه کنیم؟

فشار خون بالا در بارداری، لزوماً شرایط خطرناکی نیست، اما نیاز به مراقبت های ویژه دارد. فشار خون بالا که اصطلاحاً پُرفشاری خون نامیده می شود، به معنای بالا بودن مقدار نیرویی ست که خون به دیواره ی شریان ها وارد می کند. 

Call Now Button