استرس و بیماری قلبی

استرس و بیماری قلبی چگونه مرتبط هستند؟

وقتی استرس به یک همراه دائمی تبدیل شود، می تواند عواقب منفی جدی بر سلامتی ما داشته باشد. استرس میزان پلاک را افزایش می دهد و می تواند در شریان ها تجمع پیدا کند. پلاکت ها را چسبناک و مستعد تشکیل لخته هایی می کند که می توانند این شریان ها را مسدود کنند.

Call Now Button