نوار قلب

کاربرد نوار قلب (ECG) چیست؟

الکتروکاردیوگرام یا نوار قلب که به اختصار - ECG یا EKG نیز نامیده می شود - اغلب در مطب متخصصان قلب و عروق، کلینیک ها و بیمارستانها انجام می شود.

چرا نوار قلب (ECG) گرفته می شود؟

نوار قلب که در اصطلاح پزشکی به آن الکتروکاردیوگرام electrocardiogram یا ECG گفته می‌شود یک آزمایش بسیار ساده است. این آزمایش به منظور بررسی ریتم و فعالیت الکتریکی قلب مورد استفاده قرار گیرد.

علت نوار قلب غیر طبیعی چیست؟

نوار قلب غیر طبیعی به این معنی است که چیزی غیر منتظره در خواندن نوار قلب وجود دارد. این همیشه نشانه یک قلب ناسالم نیست.

تشخیص بیماری با تست نوار قلب

نوار قلب یا الکتروکاردیوگرام (ECG) روشی است که می تواند برای بررسی ریتم قلب و فعالیت الکتریکی قلب استفاده شود. حسگرهای متصل به پوست برای تشخیص سیگنال‌های الکتریکی تولید شده توسط قلب در هر بار ضربان قلب استفاده می‌شوند.

Call Now Button