۰۲۱۷۷۹۱۳۱۲۰

نوشته هایی با برچسب "استرس و کلسترول"

تاثیر استرس در افزایش کلسترول خون

واکنش‌های فیزیولوژیکی خاصی در زمان استرس در بدن رخ می‌دهد که مهمترین آن؛ تغییرات در سطح هورمون‌ها و مؤلفه‌های خون که هر دوی این اتفاق‌ها می‌توانند منجر به افزایش کلسترول خون شوند. هنوز روشن نیست که استرس و کلسترول چه...

Call Now Button