۰۲۱۷۷۹۱۳۱۲۰

نوشته هایی با برچسب "افسردگی و بیماری قلب"

رابطه افسردگی و بیماریهای قلبی عروقی!

پژوهشگران  به یافته‌های جدیدی در مورد ارتباط افسردگی و استرس بلندمدت با بیماری قلبی-عروقی دست یافته‌اند. نتایج ابتدایی ارائه‌ شده در یک پژوهش جدید که روی یک مدل موش انجام شده است، می‌توانند نشان دهند که افزایش افسردگی...

Call Now Button