۰۲۱۷۷۹۱۳۱۲۰

نوشته هایی با برچسب "انسداد عروق"

آیا وزوز گوش نشانه بیماری قلبی است؟

وزوز گوش، زنگ یا سر و صدای در گوش بدون دخالت عامل خارجی است. بیماران این احساس را به صورت صدای خش خش، سوت، زنگ زدن، صدای ناشی از ریختن آب و صدای ملخ توصیف می‌کنند. بسیاری از کارشناسان معتقد هستند که گوش، سرنخی از وضعیت...

Call Now Button