۰۲۱۷۷۹۱۳۱۲۰

نوشته هایی با برچسب "ایست قلب"

کاردیومیوپاتی هیپرتروفیک چیست؟

مشکلات و بیماری های قلبی دارای عنوان های مختلفی هستند که تشخیص و درمان هر یک از آن ها نیاز دارد که به پزشک متخصص ثلب و عروق مراجعه کنید. از جمله مشکلات قلبی که عضله قلب را تحت تاثیر زیادی قرار می دهد بیماری کاردیومیوپاتی...

Call Now Button