۰۲۱۷۷۹۱۳۱۲۰

نوشته هایی با برچسب "ایسکمیک قلبی"

ایسکمیک قلبی چیست؟

ایسکمی وضعیتی است که در آن جریان خون (و در نتیجه اکسیژن) در بخشی از بدن محدود یا کاهش می یابد. ایسکمی قلبی کاهش جریان خون و کاهش اکسیژن به عضله قلب است. بیماری ایسکمیک قلب این مشکل قلبی ناشی از تنگی عروق قلب است. هنگامی...

Call Now Button