بازکننده عروق

تاثیر مواد غذایی بر کاهش فشارخون

فشار خون بالا علل ارثی و محیطی دارد، باید از دوران کودکی با اصلاح شیوه زندگی و پیروی از رژیم غذایی سالم و فعالیت جسمی مداوم در جهت پیشگیری از آن اقدام کرد. 

Call Now Button