۰۲۱۷۷۹۱۳۱۲۰

نوشته هایی با برچسب "بطن چپ"

تاثیر فشارخون در ضخیم شدن دیواره قلب

دکتر مهسا برجی: هیپرتروفی بطن چپ، ضخیم شدن دیواره های اتاقک پایین سمت چپ قلب است. اتاقک پایین سمت چپ قلب، بطن چپ نامیده می شود. بطن چپ محفظه پمپاژ اصلی قلب است. در طول هیپرتروفی بطن چپ، دیواره ضخیم قلب می تواند سفت شود و در...

Call Now Button