بیماری دریچه آئورت

انواع بیماری آئورت و درمان آن!

آئورت یک رگ خونی طولانی است که برای سلامتی ضروری است. این یک منبع ثابت اکسیژن و مواد مغذی را برای اندام ها فراهم می کند.

Call Now Button