تشخیص ورم پا

تشخیص و درمان ورم پا در سالمندان 

ورم پا در سالمندان نوعی مشکل رایج است و می تواند هشداری برای وجود بیماری های مختلف در این گروه سنی باشد. تشخيص عوامل زمینه ای ورم پا در سالمندان به پیشگیری از این مشکل کمک می کند.

Call Now Button