حمله عصبی

تفاوت حمله قلبی و حمله عصبی!

اضطراب و حملات قلبی علائم مشابه زیادی دارند و به همان مقدار با هم متفاوت هستند. اضطراب یا حمله پانیک، واکنش طبیعی بدن در ترس و وحشت است، اما علت این حملات معمولاً خطرناک نیست.

Call Now Button