درد سوزشی

آیا سوزش سر دل با قلب ارتباط دارد؟

سوزش سر دل خود می تواند با سایر علائم حمله قلبی همراه باشد. شایعترین علامت حمله قلبی برای هر دو مردان و زنان درد قفسه سینه یا احساس ناراحتی است. اما زنان با احتمال بیشتری نسبت به مردان برخی از علائم دیگر، مانند درد کمر...

Call Now Button