رژیم غذایی قلبی

رژیم غذایی پس از حمله قلبی

پس از حمله قلبی، درمان بر پیشگیری از حمله قلبی آینده یا هر گونه عوارض مرتبط مانند سکته مغزی متمرکز است.

Call Now Button