رژیم غذایی کم خونی

بهترین برنامه غذایی برای کم خونی

کم خونی زمانی اتفاق می افتد که بدن شما گلبول های قرمز سالم کافی نداشته باشد. این وضعیت عمدتاً به دلیل از دست دادن خون، تخریب گلبول های قرمز خون یا ناتوانی بدن شما در ایجاد گلبول های قرمز کافی ایجاد می شود. انواع مختلفی از کم خونی وجود دارد. شایع ترین نوع آن کم…

Call Now Button