رگ قلب

غذاهای مناسب باز کردن رگ قلب!

مرکباتی که حاوی قند پایین هستند، بهترین گزینه برای باز کردن رگ قلب به شمار می‌آیند. بنابراین به این منظور گریپ فروت را انتخاب کنید.

رگ های اصلی قلب کدامند؟

رگ های بزرگ قلب شامل آئورت، تنه ریوی، وریدهای ریوی و ورید اجوف (بالایی و تحتانی) است. آنها مستقیماً به قلب متصل می شوند و نقش حیاتی در سیستم گردش خون دارند. این رگ های خونی خون را بین قلب و ریه ها (مدار ریوی) و بین قلب و بدن (مدار سیستمیک) ارسال می کنند.

Call Now Button