۰۲۱۷۷۹۱۳۱۲۰

نوشته هایی با برچسب "عوارض تترالوژی فالوت"

بیماری تترالوژی فالوت قلب چیست؟

سیستم قلب انسان وظیفه خون و اکسیژن رسانی به اندام های مختلف بدن را به عهده دارد. تمامی سلول های بدن برای زنده ماندن به اکسیژن نیاز دارند. اگر تحت هر شرایطی و به هر دلیلی اکسیژن کافی به نقطه ای از بدن نرسد، عملکرد اندام های...

Call Now Button