عوارض حمله قلبی

حمله قلبی (انفارکتوس میوکارد یا MI) چیست؟

حمله قلبی (انفارکتوس میوکارد یا MI) یک اورژانس پزشکی جدی است که در آن جریان خون به قلب به طور ناگهانی مسدود می شود، معمولاً توسط یک لخته خون. کمبود خون به قلب ممکن است به طور جدی به عضله قلب آسیب برساند و می تواند تهدید کننده زندگی باشد.

Call Now Button