عوارض میوکاردیت

میوکاردیت یا التهاب عضله قلب چیست؟

میوکاردیت، التهاب عضله قلب (میوکارد) است. التهاب می تواند توانایی قلب برای پمپاژ خون را کاهش دهد. میوکاردیت می تواند باعث درد قفسه سینه، تنگی نفس و ضربان قلب سریع یا نامنظم (آریتمی) شود. عفونت با ویروس یکی از علل میوکاردیت است. گاهی اوقات یک واکنش دارویی یا شرایط التهابی عمومی باعث میوکاردیت می شود.

Call Now Button