عوامل حملات قلبی

تأثیر آب و هوای سرد بر خطر حملات قلبی!

قرار گرفتن در معرض هوای سرد می تواند خطر حملات قلبی را افزایش دهد. این به این دلیل است که رگ های خونی با انقباض به دمای پایین پاسخ می دهند که فشار خون را افزایش می دهد و گردش خون را کاهش می دهد و به قلب فشار وارد می کند.

Call Now Button