۰۲۱۷۷۹۱۳۱۲۰

نوشته هایی با برچسب "غذای سرخ شده و قلب"

عوارض غذاهای سرخ شده برای قلب!

خوردن غذای سرخ شده با افزایش خطر حوادث قلبی عروقی مرتبط است. این خطر با هر وعده اضافه در هفته ۴ برابر افزایش می یابد. در مقایسه با افرادی که کمترین غذای سرخ شده مصرف می کنند، خطر نارسایی قلبی در افرادی که بیشتر می خوردند ۳۷...

Call Now Button