فدراسیون جهانی قلب

روش های پیشگیری از امراض قلب و عروق!

برای مراقبت بیشتر از قلب و عروق از چه توصیه هایی می توانیم کمک بگیریم عوامل آسیب رسان به قلب و عروق را می شناسید ؟متاسفانه بیماری های قلبی امروزه مهمترین علل مرگ و میر در افراد مختلف به شمار می روند.

Call Now Button