فنر قلب

طول عمر فنر قلب چقدر است؟

مدت زمانی که انتظار می رود بیمار بعد از کاشت فنر در قلب زنده بماند، به عوامل زیادی مانند بیماری قلبی زمینه ای، سن و وضعیت سلامت عمومی بیمار بستگی دارد.

Call Now Button