لخته خون در پا

تشخیص و درمان ترومبوز یا لخته خون

لخته های خون معمولا بی ضرر هستند. زمانی که پوست خود را می بریم یا خراش می دهیم یا به چیزی برخورد می کنیم و کبود می شویم، تشکیل می شوند. با این حال، هنگامی که لخته های خون در داخل رگ های خونی تشکیل می شوند، می توانند جریان خون را مسدود کنند، وضعیتی…

Call Now Button