مرگ قلبی در خواب

چرا حمله قلبی در خواب اتفاق می افتد؟

حملات قلبی هنگامی اتفاق می افتد که یک رگ خونی یا شریان کرونری خون رسان به بافت عضلانی مسدود شده و بافت مذکور دچار آسیب یا مرگ شود. این حملات قلبی از موارد خفیف و محدود کننده عملکرد قلب تا انسداد های ناگوار و عامل نارسایی کامل قلب را شامل می شوند.

Call Now Button