مرگ قلبی

چرا حمله قلبی در خواب اتفاق می افتد؟

حملات قلبی هنگامی اتفاق می افتد که یک رگ خونی یا شریان کرونری خون رسان به بافت عضلانی مسدود شده و بافت مذکور دچار آسیب یا مرگ شود. این حملات قلبی از موارد خفیف و محدود کننده عملکرد قلب تا انسداد های ناگوار و عامل نارسایی کامل قلب را شامل می شوند.

Call Now Button