مزایای هولتر فشارخون

کاربرد هولتر فشارخون چیست؟

هولتر فشارخون یک دستگاه الکتروکاردیوگرافی است که در پزشکی جهت نظارت بر عملکرد قلب و عروق، مورد استفاده قرار می گیرد و اساس کار آن کاملا سرپایی است.

Call Now Button